Hypotheken

Advies over hypotheken voor ondernemers en particulieren

Hypotheekrenteaftrek: voorwaarden en regelingen

Door een hypotheek af te sluiten, hebt u een lening bij een hypotheekverstrekker. De rente die u over die lening betaalt, is de hypotheekrente. Zolang u aan bepaalde voorwaarden voldoet, is deze rente aftrekbaar van de belasting. Dit wordt de hypotheekrenteaftrek genoemd en is een fiscale aftrekpost voor huizenbezitters met een hypotheek. De hypotheekrenteaftrek is bedoeld om het huizenbezit in Nederland te stimuleren. Op deze pagina vindt u informatie over de voorwaarden voor aftrek van hypotheekrente, de beperking van de hypotheekaftrek en regelingen omtrent de aftrekbaarheid van hypotheekrente zoals het verlagen van het eigenwoningforfait.

Wat zijn de voorwaarden voor hypotheekrenteaftrek?

  • Sinds 2001 is de hypotheekrente nog maximaal dertig jaar aftrekbaar. Die termijn geldt voor iedere hogere hypotheek steeds opnieuw voor het bedrag dat u extra leent; 
  • Uw hypotheekschuld is bedoeld voor de doeleinden van de aankoop, het onderhoud of de verbetering van een huis dat uw hoofdverblijf is. Deze schuld wordt de eigenwoningschuld genoemd. De rente over een lening voor consumptieve doeleinden of de financiering van een tweede huis is niet aftrekbaar;
  • Wilt u uw huis verkopen? Als u binnen drie jaar weer een nieuw huis koopt, moet u de overwaarde die bij de verkoop van de oude woning vrijkomt opnieuw investeren. U hebt geen recht op renteaftrek over het leningbedrag ter grootte van de overwaarde, als u dat niet doet en een lening aangaat ter grootte van de aankoopprijs van uw nieuwe huis. Dit deel van de lening wordt verplaatst naar box 3 en valt onder de zogenaamde bijleenregeling. 

Hoe werkt hypotheekrenteaftrek?

Aftrek hypotheekrente houdt in dat u de betaalde hypotheekrente in mindering brengt op uw bruto inkomen. Onder bepaalde voorwaarden is de rente die u voor uw hypotheek betaalt maximaal dertig jaar fiscaal aftrekbaar. Met hypotheekaftrek betaalt u uiteindelijk minder inkomstenbelasting. Hebt u na 1 januari 2013 voor de eerste keer een hypotheek afgesloten? Dan is alleen de rente voor lineaire hypotheken en annuïteitenhypotheken nog aftrekbaar, op voorwaarde dat de hypotheek in maximaal dertig jaar wordt afgelost. Bent u van plan om een nieuwe of hogere hypotheek te nemen? Dan hebt u op het bedrag dat u extra leent opnieuw recht op dertig jaar hypotheekrenteaftrek. Er gelden ruimere regels op het gebied van aftrekbaarheid van hypotheekrente voor hypotheken van vóór 1 januari 2013 die onder het overgangsrecht vallen. Deze vallen onder het overgangsrecht, waardoor met name de aflossingsvrije hypotheken fiscaal aftrekbaar blijven tot 30 jaar na het afsluiten van deze hypotheekvorm.

Zijn de administratiekosten van een hypotheek aftrekbaar?

Administratiekosten zijn kosten die een bank of een andere hypotheekverstrekker in rekening brengt voor het behandelen of wijzigen van een hypotheekaanvraag. Het betreft altijd een administratieve handeling waarvoor een bepaald tarief wordt gerekend. Er kunnen bijvoorbeeld administratiekosten in rekening worden gebracht wanneer u uw hypotheek bij een andere hypotheekverstrekker wilt onderbrengen. Als u een afkoop of een rentemiddeling hebt gedaan, zijn de administratiekosten van de hypotheek in de vorm van de advies- en bemiddelingskosten fiscaal aftrekbaar. De kosten van de bouwtechnische keuring zijn tevens fiscaal aftrekbaar, mits de keuring een vereiste was voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en/of de bank.

Verdwijnt de aftrek van hypotheekrente?

Voor de hoogste inkomensschijf werd de hypotheekrenteaftrek sinds 1 januari 2014 elk jaar met 0,5 procent afgebouwd. Door het Belastingplan 2019 is deze afbouw verder versneld. Volgens het kabinet krijgen huishoudens gemiddeld meer te besteden en dit moet onder andere voortkomen uit een aanpassing van de tarieven voor de inkomstenbelasting. Inmiddels is dit achterhaald door de fors gestegen hypotheekrente en de inflatie, maar vooralsnog wordt er aan het versneld afbouwen van de hypotheekrenteaftrek niets veranderd. Mensen met een eigen woning krijgen van doen met een aftrekbeperking van de hypotheekrente. Sinds 2020 is de afbouw van aftrek van hypotheekrente versneld naar drie procent per jaar en deze afbouw zal duren tot en met 2023. De hypotheekaftrek zal in de toekomst dus niet helemaal verdwijnen, maar wordt wel fors lager dan dat die op dit moment is tot een maximum van 37,05%.

Hypotheekrenteaftrek in het kader van de belasting

Vanaf 2023 zijn de hypotheekrente en alle andere aftrekbare kosten voor de eigen woning maximaal aftrekbaar tegen een tarief van 37,05%. Dit is alleen van toepassing op de hogere inkomens vanaf €68.507, - per jaar vóór aftrekposten. Woningbezitters met inkomens lager dan dit bedrag kunnen de hypotheekrente tegen hetzelfde tarief blijven aftrekken, als het tarief waartegen hun inkomsten worden belast. Dat tarief is op dit moment tevens 37,05%. In het kader van hypotheekrenteaftrek en belasting hebben huizenbezitters ook van doen met het eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait is het bedrag dat de Belastingdienst in de belastingaangifte bij uw inkomen telt, als u een koophuis hebt dat uw hoofdverblijf is. 

Ter compensatie op de aftrekbeperking van hypotheekrente wordt het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde boven €70.000, - in 2023 stapsgewijs verlaagd van 0,70% naar 0,45%. Voor huizen met een WOZ-waarde hoger dan €1.060.000, - blijft echter het eigenwoningforfait met het verhoogde percentage van 2,35% van toepassing. Dit verhoogde percentage staat bekend als de villatax en betreft 2,35%.

Bent u in het bezit van een eigen woning en hebt u vragen over de voorwaarden en regelingen van hypotheekrenteaftrek? Onze hypotheekadviseurs en kredietanalisten staan voor u klaar om u antwoord te geven op al uw vragen. Maak een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek of bel ons voor meer informatie op telefoonnummer 020 - 67 22 109.

check-icon
Meer dan 20 jaar ervaring
check-icon
Ruim 10.000 succesvolle aanvragen
check-icon
Onafhankelijk, persoonlijk en discreet
check-icon
No cure no pay
nl_NL