Trifium disclaimer

Ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid kan de informatie in deze website soms niet volledig, niet actueel of zelfs onjuistheden bevatten. De beheerder van deze website is niet aansprakelijk voor onjuistheden en/of onvolledigheden, noch voor eventuele directe en/of indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, geleden als gevolg van het gebruik van informatie uit deze website. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig voor risico van de gebruiker.

Wanneer u besluit om adviezen en dergelijke van deze website op te volgen, doe dit dan altijd in overleg met een professioneel financieel adviseur. In overleg met een financieel adviseur kan worden bepaald of deze adviezen van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze en/of door welk ander medium ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de individuele houders van het auteursrecht.

Neem contact op

Ons kantoor is geopend op
werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

check-icon
Meer dan 20 jaar ervaring
check-icon
Ruim 10.000 succesvolle aanvragen
check-icon
Onafhankelijk, persoonlijk en discreet
check-icon
No cure no pay
nl_NL