Trifium privacy- en cookieverklaring

 • Trifium Hypotheken, gevestigd aan Roemer Visscherstraat 41, 1054 EW Amsterdam
 • Trifium Insurance, gevestigd aan Leeweg 2, 1161 AB Zwanenburg

zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

 • Website: www.trifium.nl
 • E-mailadres:info@trifium.nl

Trifium Hypotheken

 • Adres: Roemer Visscherstraat 41, 1054 EW Amsterdam
 • Telefoonnummer: 020 - 672 21 09

Trifium Insurance

 • Adres: Leeweg 2, 1161 AB Zwanenburg
 • Telefoonnummer: 020 - 722 06 75

Persoonsgegevens die wij verwerken

Trifium verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Naast de algemene persoonsgegevens verwerken wij ook nog informatie indien nodig over:

 • Strafrechtelijk verleden
 • Gezondheid
 • Personen onder de 16 jaar indien dit nodig is voor schadeafhandeling of het tot stand brengen van de verzekering.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@trifium.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Trifium verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Geautomatiseerde besluitvorming

Trifium neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Trifium) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Trifium zal u gegevens bewaren tot 7 jaar nadat de samenwerking tussen u en ons is beëindigd. Dit is de wettelijke bewaartermijn volgens het burgerlijk wetboek.

Wanneer een offertetraject niet tot een polis komt zullen wij alle gegevens nog 6 maanden bewaren. Indien u dit wenst kan dit ook direct worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Trifium verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Trifium blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bij het bemiddelen en beheren van verzekeringen ontkomen wij er echter niet aan om deze informatie waar nodig te delen met derde. Hierbij kunt u denken aan de volgende partijen:

 • Verzekeraars
 • Volmacht partijen
 • Schadeherstelbedrijven
 • Uw accountant en/of boekhouder indien u ons dit verzoekt Het delen van gegevens verloopt uitsluitend telefonisch of digitaal via mail, app, portalen van verzekeraars en volmachten.

Het delen van gegevens verloopt uitsluitend telefonisch of digitaal via mail, app, portalen van verzekeraars en volmachten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Trifium gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Trifium gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Onder andere voor Google Analytics, Analytische cookie die websitebezoek meet, bewaartermijn 2 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Trifium en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@trifium.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Trifium wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Trifium neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met ons of via info@trifium.nl

check-icon
Meer dan 20 jaar ervaring
check-icon
Ruim 10.000 succesvolle aanvragen
check-icon
Onafhankelijk, persoonlijk en discreet
check-icon
No cure no pay
nl_NL