Wat uw verzekeringsadviseur voor u kan doen (en wat niet)

Een verhuizing, meer personeel of wijzigingen in uw bedrijfsactiviteiten: als er iets verandert in of rond uw bedrijf, kan dat van invloed zijn op de dekking van uw verzekeringen. Welke risico's loopt u als u wijzigingen niet of niet tijdig aan ons doorgeeft, en hoe voorkomt u ze?

Bij Trifium krijgt u advies over de best passende en voordeligste verzekeringen. Dat is ons vak en daar zijn we goed in. Maar wij zien en spreken u niet elke dag en weten dus niet hoe uw bedrijf zich ontwikkelt. Terwijl elke verandering van invloed kan zijn op uw verzekeringen.

Geef wijzigingen direct aan ons door.

Niet omdat wij het belangrijk vinden dat we weten wat er speelt bij onze klanten, maar omdat de wachttijden bij verzekeraars tegenwoordig snel oplopen.

De doorlooptijd om iets verzekerd te krijgen is langer geworden. Daarnaast willen verzekeraars bepaalde risico’s niet meer verzekeren. Dan moeten we uw bestaande polis oversluiten, of rekening houden met een lange acceptatietijd van een nieuw risico.

Wij zien wachttijden voor offertes (voor complexe risico’s) die oplopen tot wel drie maanden.

Tijdig melden is dus echt een must. Ook als u denkt dat een wijziging in uw bedrijfsactiviteiten niet van invloed is op uw verzekering, raden we u aan toch even contact met ons op te nemen.

Wat zijn de risico’s bij niet tijdig melden van wijzigingen?

Dit zijn de risico’s die u loopt als u veranderingen in en rond uw bedrijf niet of te laat aan ons doorgeeft:

1.Onderverzekering
Onderverzekerd zijn betekent dat de waarde van de verzekeringen lager is dan het werkelijke risico waarvoor u verzekerd bent. Bij schade kan de verzekeraar dan een lager bedrag uitkeren dan u verwacht, wat grote financiële gevolgen kan hebben voor uw bedrijf.

Meld wijzigingen in uw inventaris, voorraad, personeel, omzet, verbouwingen of locatie zo snel mogelijk, zodat we dit kunnen bijwerken op de polis.

2. Oververzekering
Aan de andere kant kan het ook voorkomen dat de verzekerde waardes te hoog zijn, waardoor u onnodig veel premie betaalt. Zonde van het geld en een te dure verzekeringsportefeuille kan het bedrijfsresultaat negatief beïnvloeden. Geef wijzigingen in voorraden en inventaris of gedaalde omzet aan ons door, zodat we een herberekening kunnen maken van de verzekeringspremies.

3. Geen dekking bij schade of een te lage uitkering
Als je wijzigingen niet tijdig meldt aan je verzekeraar, kan het zijn dat je geen dekking hebt bij schade, of dat je slechts een deel vergoed krijgt. Als je bijvoorbeeld een houten opslagruimte bijbouwt en die constructie staat niet op de polis vermeld, kan de verzekeraar weigeren eventuele brandschade te betalen, of je krijgt slechts een deel van de schade vergoed. Misschien wilden ze de opslagruimte sowieso niet verzekeren, omdat het niet van steen is. Dan hadden we een andere maatschappij moeten zoeken.

4. Langere wachttijd door strengere acceptatie-eisen
In sommige branches lopen de schadelasten steeds verder op. De acceptatiecriteria van verzekeraars worden daar steeds strenger en ook een aantal specifieke bedrijfsactiviteiten zijn moeilijk(er) te verzekeren.

Verzekeraars die het risico wel willen verzekeren stellen strengere eisen, bijvoorbeeld in de vorm van preventie. Zeker als het nemen van die preventieve maatregelen tijd en geld kost, is het niet eenvoudig om binnen enkele dagen een verzekering of een wijziging hierin rond te krijgen.

Soms is het niet de verzekeraar die voor de langere wachttijd zorgt. De kink in de kabel kan ook bij externe partijen ontstaan.

Twee voorbeelden:

  • u besluit zonnepanelen op het bedrijfspand te plaatsen. Die moeten gekeurd worden voor de verzekering, maar de keuringsinstanties hebben het erg druk. U bent dan wekenlang niet verzekerd.
  • uw inventaris of voorraad is gegroeid. Het kan zijn dat uw verzekeraar dan andere beveiligingseisen stelt. Vind in deze drukke markt met personeelstekorten maar een installatiebedrijf dat deze maand nog aan de slag kan.

Voorkom financiële risico's, verlies van dekking of zelfs het beëindigen van de verzekering.

Kijk eens goed naar uw situatie, uw plannen en uw planning. Welke zaken kunt u nu al met ons doornemen? Hoe eerder wij weten wat er binnen uw bedrijf is veranderd of staat te gebeuren, hoe meer tijd we hebben om u goed te adviseren en uw verzekeringen aan te passen.

Kompas Trifium Verzekeringen