Aflosvormen

Er zijn veel verschillende aflosvormen mogelijk. Welke past het beste bij u?

Bij het sluiten van een hypotheek heeft u keuze uit verschillende aflosvormen, die allen hun eigen voor - en nadelen hebben. Kies hieronder voor een aflosvorm om hier meer over te weten te komen.

Natuurlijk kunt u ook altijd contact met ons opnemen voor persoonlijk advies.

De aflosvormen:

annuïteiten

Met een annuïteitenhypotheek wordt tijdens de gehele looptijd een maandelijks gelijkblijvend bedrag betaald, bestaande uit een gelijkblijvende rente en aangevuld met aflossing. Deze aflossing wordt de annuïteit genoemd. Bij een annuïteitenhypotheek blijven de bruto maandlasten tijdens de looptijd gelijk. Naarmate de looptijd vordert, neemt de hypotheekschuld af. Hierdoor dalen de rentelasten en dus ook de fiscale aftrek, waardoor de netto maandlasten stijgen.

Voordelen:

 • U lost tijdens de looptijd uw schuld af;
 • In het begin relatief lage netto maandlasten;
 • Eenvoudige hypotheekvorm;
 • Ook bij nieuwe hypotheken kunt u nog hypotheekrente aftrek krijgen;
 • De bruto lasten blijven gedurende de rentevaste periode gelijk;

Nadelen:

 • Het fiscale voordeel neemt gedurende de looptijd af;
 • In het begin van de looptijd lost u relatief weinig af;
 • De eigenwoningreserve neemt door de aflossing toe;

De annuïteitenhypotheek is vooral interessant voor mensen die voor lage aanvangslasten kiezen. Ook is de annuïteiten hypotheek uiterst geschikt voor mensen die in de toekomst een stijging in inkomen verwachten, tenzij de fiscale druk toeneemt (bijvoorbeeld als u in een hoger belastingtarief valt). Door de recente ontwikkelingen betreffende de hypotheekrente aftrek, wordt de annuïteiten hypotheek steeds vaker gekozen. Veel aanbieders bieden een korting bij een 100% annuitaire aflossing. Voor meer informatie, neem contact met ons op.

Lineair

Een lineaire hypotheek is een van de eenvoudige aflosvormen, waarbij maandelijks een gedeelte van de schuld terug wordt betaald. Daar bovenop komt de rente die over het restant van het openstaande bedrag wordt betaald. De maandlasten zullen dus gedurende de loop van de hypotheek afnemen.

Voordelen:

 • U lost tijdens de looptijd uw schuld af;
 • Uw maandlasten worden lager gedurende de looptijd;
 • Ook bij nieuwe hypotheken kunt u nog hypotheekrente aftrek krijgen;
 • U kunt eenvoudig een tweede hypotheek nemen, ter grote van het al afgeloste deel;

Nadelen:

 • Het fiscale voordeel neemt gedurende de looptijd af;
 • Relatief hoge beginlasten;
 • De eigenwoning reserve neemt door de aflossing toe;

Door de huidige ontwikkelingen betreffende de hypotheekrente aftrek, en de eenvoud van de lineaire hypotheek, kan dit een zeer interessante vorm zijn. U weet altijd zeker hoeveel van de hypotheek wordt afgelost, waardoor dit eenvoudig binnen toekomst plannen past. Door de recente ontwikkelingen betreffende de hypotheekrente aftrek, wordt de lineaire hypotheek steeds vaker gekozen. Voor meer informatie, neem contact met ons op.

Aflossingsvrij

Heeft u nog geen hypotheek? Dan mag er niet aflossingsvrij geleend worden. Als u al een hypotheek heeft, geldt het overgangsrecht. U mag dan maximaal 50% van de waarde van de woning aflossingsvrij lenen.

Een aflossingsvrije hypotheek is een hypotheekvorm waarbij u gedurende de looptijd niet aflost, en alleen rente betaalt over het geleende bedrag. Deze rente is niet langer aftrekbaar voor nieuwe hypotheken. Doordat u tijdens de looptijd niets aflost, zal de hypotheekschuld uiteindelijk uit eigen middelen of door verkoop van de woning afgelost moeten worden.

Voordelen:

 • Lage bruto maandlasten;
 • Een manier om de lasten (tijdelijk) te verlagen in combinatie met een andere hypotheekvorm.

Nadelen:

 • U bouwt geen vermogen op;
 • Het is niet mogelijk om een volledig aflosvrije hypotheek te krijgen. Maximaal 50% van de waarde van de woning mag aflossingsvrij geleend worden. Een combinatie met een andere hypotheekvorm nodig;
 • De rentelast blijft op dezelfde hoogte;
 • Voor nieuwe hypotheken is de rente niet aftrekbaar.

Spaar

Bij een spaarhypotheek wordt er maandelijks rente over het geleende bedrag betaald, en wordt er een kapitaalverzekering afgesloten. De opbrengst van de verzekering wordt aan het einde van de looptijd gebruikt om in één keer (een gedeelte van) de hypotheek af te lossen. U ontvangt gedurende de looptijd rente over het gespaarde bedrag. Deze rente is gelijk aan het rentepercentage van de hypotheek. Bij voortijdig overlijden keert de ingebouwde overlijdensrisico uit.

Voordelen:

 • Mogelijkheid tot belastingvrij sparen;
 • Gegarandeerde uitkering;
 • Ook is het mogelijk om lagere maandlasten te creëren bij inbreng van eigen middelen. Inbreng van eigen middelen betekent dat u in een levensverzekering een eerste storting doet met eigen geld;

Nadelen:

 • Kapitaalverzekering kan niet mee worden genomen naar een andere hypotheekverstrekker;
 • Voortijdige beëindiging van de kapitaalverzekering kan fiscale gevolgen hebben;
 • U kunt niet altijd zelf de hoogte van de overlijdensrisicodekking bepalen;
 • U kunt niet kiezen voor een variabele rente;
 • U betaalt vaak een hogere rente dan bij andere hypotheekvormen;
 • Voor nieuwe hypotheken is de rente niet aftrekbaar.

Door de koppeling van hypotheek- en spaarrente is een spaarhypotheek vooral gunstig bij een hoge hypotheekrente. Wie eenmaal voor een spaarhypotheek bij een bepaalde maatschappij heeft gekozen, zit hieraan voor de rest van de looptijd vast. Overstappen naar een andere geldgever is wel mogelijk, maar uit financieel oogpunt niet verstandig.

Bankspaar

Een bankspaarhypotheek is een hypotheekvorm waarbij u gedurende de looptijd geld spaart om de hypotheek af te lossen. Dit sparen doet u niet via een gekoppelde verzekering, maar via een gekoppelde bankrekening: De Spaarrekening Eigen Woning (SEW).

Voordelen:

 • Gegarandeerde uitkering;
 • Fiscale vrijstelling;
 • Vrije keuze van overlijdensrisicoverzekering;

Nadelen:

 • Om belastingvrij vermogen op te bouwen in box 1, bent u gebonden aan fiscale regels. Hierdoor bent u minder flexibel;
 • U bent meestal gebonden aan dezelfde geldverstrekker voor uw hypotheek en uw spaarrekening;
 • Bij een nieuwe hypotheek heeft u geen recht op hypotheekrente aftrek.

Bij een bankspaarhypotheek zijn er geen onduidelijke kosten, en u weet precies hoeveel u aan het einde van de looptijd heeft opgebouwd. De kosten van deze hypotheek zijn relatief laag. Door de fiscale regelgeving bent u echter minder flexibel, waardoor dit lang niet voor elke situatie de meest gunstige hypotheekvorm is.

Beleggers

Bij een beleggingshypotheek legt u maandelijks een bedrag in op een beleggingsrekening en u betaalt rente over het geleende bedrag. Hiermee wordt kapitaal opgebouwd door middel van beleggen in beleggingsfondsen. Met de opbrengst hiervan wordt in één keer, geheel of gedeeltelijk de lening afbetaald.

Voordelen:

 • Het is mogelijk om lagere maandlasten te creëren bij inbreng van eigen middelen;
 • Bij een gelijkblijvende rente zijn de maandlasten constant;
 • Minder fiscale regels bij de kapitaalsopbouw;
 • Mogelijk hoog rendement.

Nadelen:

 • U dient een aparte overlijdensrisicoverzekering af te sluiten;
 • Geen gegarandeerde uitkering;
 • Als de waarde van uw beleggingen boven de vrijstellingen uitkomt, moet u vermogensrendementsheffing betalen;
 • Bij een nieuwe hypotheek heeft u geen recht op hypotheekrente aftrek.

De beleggingshypotheek wordt gekenmerkt door de mogelijkheid van hoge rendementen. De rendementen van een effectendepot ontwikkelen zich minder stabiel dan de rendementen in een levensverzekering.

Leven

De levenhypotheek bestaat uit een aflossingsvrije lening met een levensverzekering (kapitaalverzekering). U betaalt rente over het geleende bedrag en u betaalt maandelijks een premie voor de levensverzekering. Aan het einde van de looptijd of bij vroegtijdig overlijden wordt met de opbrengst van de levensverzekering de lening in één keer, geheel of gedeeltelijk afgelost.

Voordelen:

 • Het is mogelijk om lagere maandlasten te creëren bij inbreng van eigen middelen;
 • Bij een gelijkblijvende rente zijn de maandlasten constant;
 • De levensverzekering kan makkelijk worden meegenomen naar een andere hypotheekverstrekker;

Nadelen:

 • De hoogte van de uitkering van de levensverzekering is meestal niet gegarandeerd;
 • De kosten die door de verzekeraar worden ingehouden zijn vaak hoger dan die van de beleggersrekening;
 • Voortijdige beëindiging van de levensverzekering kan fiscale gevolgen hebben;
 • Bij een nieuwe hypotheek heeft u geen recht op hypotheekrente aftrek.

De levenhypotheek is met name geschikt voor mensen met een meer dan modaal inkomen of mensen die inkomensgroei verwachten. Omdat er gedurende de hele looptijd van de levenhypotheek maximaal geprofiteerd wordt van de hypotheekrenteaftrek, kan de levenshypotheek met name interessant zijn voor mensen met een wat hoger inkomen.

Hybride

Een hybride hypotheek is niet langer te krijgen voor nieuwe hypotheken. Heeft u een hybride hypotheek? Dan kunt u deze wellicht nog wel oversluiten. 

U heeft de volgende opties:

 • U kunt sparen;
 • U kunt beleggen;
 • U kunt sparen én beleggen;

Voordelen:

 • Het is mogelijk om lagere maandlasten te creëren bij inbreng van eigen middelen;
 • Mogelijkheid tot belastingvrij sparen;
 • (Deels) Gegarandeerde uitkering (waar het gaat om het deel dat u spaart);

Nadelen:

 • Levensverzekering kan niet worden meegenomen naar een andere hypotheekverstrekker;
 • Voortijdige beëindiging van de levensverzekering kan fiscale gevolgen hebben;
 • U kunt niet altijd zelf de hoogte van de overlijdensrisicodekking bepalen;
 • U kunt niet kiezen voor een variabele rente;
 • U betaalt vaak een hogere rente dan bij andere hypotheekvormen;
 • De kosten die door de verzekeraar worden ingehouden zijn vaak hoger dan die van de beleggingsrekening;
 • Niet meer te sluiten als nieuwe hypotheek.

 

 

 

 

 

 

 

Bel ons op 020 - 67 22 109, of geef hier uw telefoonnummer op en wij bellen u zo snel mogelijk terug.