Audits van banken

Waarom duurt een hypotheekaanvraag zo lang?

Het proces van een huis kopen lijkt de laatste tijd stroperiger te verlopen dan voorheen. Je hebt als aspirant-koper meer formulieren in te vullen, meer vragen te beantwoorden en meer geduld te oefenen. Waarom is dat? En wat kun je eraan doen?

In de nasleep van de financiële crisis van 2008 hebben banken wereldwijd hun interne controlemechanismen en auditpraktijken aangescherpt. Met deze veranderingen wilden ze risico's minimaliseren, naleving van regelgeving waarborgen en het vertrouwen van investeerders en klanten herstellen.

Er is daardoor nu meer aandacht voor de beoordeling van hypotheekaanvragen. Diepgaande audits spelen een cruciale rol bij het bepalen van de haalbaarheid van een lening en het beheer van risico's.

Uitgebreide analyse
Bankaudits zijn niet langer oppervlakkige controles, maar diepgaande analyses van de financiële status, kredietwaardigheid en geschiedenis van potentiële leners. Banken maken hierbij gebruik van geavanceerde analysesoftware en risicomodellen om potentiële risico’s te identificeren en te kwantificeren. Deze processen zijn niet alleen bedoeld om de belangen van de bank te beschermen, maar ook om ervoor te zorgen dat klanten geen onhoudbare schulden aangaan, wat kan leiden tot financiële problemen en zelfs tot uitzettingen.

Impact op hypotheekaanvragen
De strengere auditpraktijken van onder andere Rabobank en ABN AMRO hebben duidelijk impact gehad op hypotheekaanvragen. Zeker voor mensen met een lager inkomen, een instabiel arbeidsverleden of een minder dan perfecte kredietwaardigheid kan het een uitdaging zijn om in aanmerking te komen voor een lening.

Het auditproces is strenger en diepgravender – banken nemen meer tijd om de financiële gegevens van aanvragers te analyseren en te verifiëren, wat kan leiden tot vertragingen bij het verkrijgen van goedkeuring voor een hypotheek. Frustrerend voor potentiële huizenkopers, vooral in markten met een hoge vraag en weinig aanbod, waarbij men veelal dient te kopen zonder financieringsvoorbehoud om überhaupt nog een kans te maken op een woning.

Ook de banken zelf liggen meer onder een vergrootglas. Rabobank bijvoorbeeld heeft een miljoenenboete gekregen voor het verstrekken van onverantwoorde hypotheken. Sindsdien worden alle maatwerkposten extra onder de loep genomen en is men intern terughoudend met het geven van een akkoord – nog een oorzaak van de vertraging en afwijzing van hypotheekaanvragen.

Het belang van verantwoorde kredietverlening
Soms lijkt het dat banken doorslaan in deze audits en té voorzichtig en terughoudend worden. Wij zien regelmatig dat soms wel vijf verschillende personen binnen een bank alle vijf iets moeten vinden van een aanvraag, waardoor er enorm naar spijkers op laag water wordt gezocht. Dat kost onnodig veel tijd en negatieve energie.

Maar de strengere auditpraktijken van banken zijn in beginsel essentieel voor het bevorderen van verantwoorde kredietverlening en het voorkomen van toekomstige financiële crises. Door potentiële risico's zorgvuldig te evalueren en leningen alleen toe te kennen aan diegenen die financieel stabiel zijn, helpen banken de stabiliteit van de financiële markten te waarborgen en beschermen ze zowel zichzelf als hun klanten tegen de gevolgen van overmatige schuldenlast.

Voorbereiden en frustraties voorkomen
Het is belangrijk dat je, als potentiële lener, weet wat je te wachten staat. Bereid je voor op een grondige evaluatie van je financiële achtergrond wanneer je een hypotheek aanvraagt. Je hypotheekadviseur kan je daarbij helpen. Bij Trifium weten we inmiddels goed hoe het werkt bij banken. Wij hebben al jarenlang te maken met deze audits en weten hoe we hiermee moeten omgaan. En we weten exact welke banken we moeten benaderen om onze klanten nodeloze frustraties te besparen.

Nieuwsgierig naar jouw mogelijkheden? Heb je verhuisplannen, ben je voornemens je eerste woning te gaan kopen of heb je gewoon zin om gezellig een kop koffie te komen drinken? Maak een afspraak via 020 6722109.

Neem contact op

Ons kantoor is geopend op
werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.