Arbo-inspectie? Zorg dan dat je RI&E op orde is

Arbo-inspectie? Zorg dan dat je RI&E op orde is
De RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) is verplicht voor elk bedrijf dat mensen in dienst heeft. Als de Arbeidsinspectie een arbo-inspectie uitvoert bij jouw bedrijf, controleert de inspecteur standaard of je beschikt over een up-to-date RI&E. Wat is een RI&E en waarom moet je die hebben

Wat is een RI&E?
RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Het is een voor werkgevers (dus niet voor zzp’ers) verplicht middel om de gezondheid en veiligheid van medewerkers te verbeteren. De RI&E bevat een overzicht van de risico's die het werk binnen jouw bedrijf met zich meebrengt en van de risico-beperkende maatregelen die je hebt getroffen of gaat treffen, en een plan van aanpak.

Hoe maak je een RI&E?
Vaak kun je via je branchevereniging een branche-RI&E krijgen en invullen. Dat kun je zelf doen of met hulp van een deskundige. Als je meer dan 25 mensen in dienst hebt, ben je verplicht je RI&E en je plan van aanpak te laten toetsen door een gecertificeerde kerndeskundige.

Waarom moet ik een RI&E hebben?
De Arbeidsinspectie heeft de RI&E in 1994 ingevoerd om de veiligheid op de werkvloer te bevorderen. Uit onderzoek blijkt dat werkgevers die actief met deze documenten werken zich bewuster worden van de risico's in hun bedrijf en ze daardoor beter beheersen: minder uitval, minder ongevallen en lagere kosten.

Is een RI&E voldoende om verzuim te beperken?
Verzuim is zowel voor werkgevers als voor de overheid een enorme kostenpost. De RI&E is hierbij een interessant en doeltreffend startpunt. Heb je vragen over de verplichte RI&E of kun je hulp gebruiken bij een effectieve verzuimaanpak? Neem dan vrijblijvend contact op met onze adviseurs via verzekeringen@trifium.nl of bel 020-7220675.

RI&E