Autoverzekering niet betaald? Dit zijn de gevolgen

Wanneer je de premie van je autoverzekering niet betaalt, wordt de dekking geschorst. De auto is dan niet meer verzekerd, wat tot vervelende consequenties kan leiden bij een ongeval. En dat is niet het enige risico dat je loopt.

Wanneer je onverzekerd rondrijdt, wordt schade niet vergoed door je verzekeringsmaatschappij. Jij, als eigenaar van de auto, wordt aansprakelijk gesteld voor de kosten van de schade die je veroorzaakt. Ook eventuele letselschade wordt op jou verhaald en dat kan oplopen tot in de honderdduizenden euro’s.

Ook als de schade niet jouw schuld is, zul je problemen ervaren. Jouw verzekeraar zal waarschijnlijk geen moeite doen de schade te verhalen op de tegenpartij; daar zul je zelf achteraan moeten gaan.

De dekking van de verzekering wordt in kracht hersteld één dag nadat de verschuldigde premies door de maatschappij zijn ontvangen, echter niet met terugwerkende kracht. Gedurende de schorsingsperiode ben en blijf je onverzekerd. Dus het heeft geen zin om na een aanrijding nog snel even de verzekeringspremie te betalen.

Boete door niet betalen premie autoverzekering
Onverzekerd rondrijden is niet alleen onverstandig, het is zelfs strafbaar. De RDW controleert dagelijks of voertuigen aan de verzekeringsplicht voldoen. Dat gebeurt door een registervergelijking. Daarbij worden de gegevens van (APK-)keuringen en verzekeringen met het kentekenregister vergeleken. Elk voertuig wordt minstens één keer per jaar op beide verplichtingen gecontroleerd (100%-controle). De RDW voert deze opsporingstaak uit in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Overzicht gevolgen niet betalen autoverzekering:

  • Aansprakelijk voor schade (ook letselschade!)
  • Boete RDW
  • Royement autoverzekering
  • Geweigerd worden bij andere verzekeraars
  • Geweigerd worden voor andere verzekeringen

Boetebedrag onverzekerd rijden
Als de RDW constateert dat je niet voldoet aan de verzekeringsplicht, krijg je een boete thuisgestuurd van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). De boetebedragen zijn als volgt (tarieven 2022):
Voor personenauto's, bedrijfsauto's, motoren, landbouwvoertuigen en mobiele machines: € 400,- en voor brom- en snorfietsen: € 370,-.

Royement bij niet betalen premie autoverzekering
Wanneer de betalingsachterstand verder oploopt na de schorsing, kan de verzekeringsmaatschappij overgaan tot het royeren van de verzekeringspolis. Royement betekent dat je definitief uit de verzekering wordt gezet. Een royement wordt geregistreerd in een landelijke database, wat het moeilijk maakt om bij een eventuele nieuwe verzekeringsmaatschappij geaccepteerd te worden. Niet alleen voor een autoverzekering, maar ook voor alle andere verzekeringen.

Kortom, reden genoeg om de premies van je autoverzekering tijdig te betalen. Besluit je de auto voor langere tijd niet te gebruiken, overweeg dan (tijdelijke) schorsing van het voertuig. Hierover vind je meer informatie op de website van de RDW.

Consequenties niet betalen autoverzekering